Institutes and Organizations 
Select Country

  

 


 

Search by Name

 

Result

Country Name Adress EAGT Accreditation Supervisor Training
POLAND  Gestalt Instytut Sp. z o.o.  ul. Erazma Ciołka 17
01-445 Warszawa

biuro@instytutgestalt.pl 
Yes  O Training Institute Accredited  No- 
POLAND  Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG)  ul. Pasternik 114
31-354 Krakow

biuro@gestalt.edu.pl 
Yes  O Training Institute Accredited  Yes- 
POLAND  Instytut Treningu i Edukacji Gestalt s.c (ITEG)  ul.F.Szopena 16/8
35-055 Rzeszów

biuro@gestalt-iteg.pl 
Yes  O Training Institute  No- 
POLAND  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)  Ul. Wrocławska 37A/310
30-011 Kraków

biuro@gestaltpolska.org.pl 
Yes  O NOGT  No- 
POLAND  Szkoła Psychoterapii Gestalt (SPG)  ul. Filona 16
02-658 Warszawa

recepcja@szkolagestalt.pl 
Yes  O Training Institute Accredited  No- 
POLAND  Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt (WSPG)  ul.Dąbrowskiego 75/18
60-523 Poznań
www.gestalt-wspg.pl

gestalt.wspg@gmail.com 
Yes  O Training Institute Accredited  No- 
POLAND  Łódzka Szkoła Gestalt  Piotrkowska 125
Łódź

sekretariat@gestaltszkola.pl 
No  O Training Institute  No-